Μαθήματα


Η “Σχολική Μελέτη” προσφέρει όλα τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο εκτός από Θρησκευτικά και Αγγλικά. Αναλυτικά τα μαθήματα ανά τάξη είναι τα εξής: