Το εγχειρίδιο του καινοτόμου εκπαιδευτικού


Βασικός στόχος όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία από οποαιδήποτε βαθμίδα και πόστο είναι η δημιουργία ενός θετικού κλίματος που εμπνέει στους μαθητές και φοιτητές την ενεργή συμμετοχή και την αυξανόμενη εμπλοκή τους στη διαδικασία της μάθησης.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η χρήση της τεχνολογίας, των πολυμέσων αλλά και του υπολογιστή σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό σενάριο θεωρείται πως ενισχύει τη διάθεση συμμετοχής του μαθητή αλλά και την συμμετοχικότητα και πιο “ντροπαλών” μαθητών. Το μη κερδοσκοπικό ίδρυμα Paul Hamlyn Foundation ιδρύθηκε από τον εκδότη Paul Hamlyn (1926-2001) και συνεργάζεται με το εκπαιδευτικό σύστημα και αναλυτικό πρόγραμμα της Αγγλίας σε τρία βασικά γνωστικά αντικείμενα και συγκεκριμένα των Εκαστικών Τεχνών, την Κοινωνική δικαιοσύνη και την καινοτόμα μάθηση και εκπα΄διευση. Μέσα από τις έρευνές του ιδρύματος αλλά και των εκπαιδευτικών που εμπλέκονται σε αυτό το σχέδιο εκδόθηκε το συγκεκριμένο εγχειρίδιο “The Engaging School-A handbook for school leaders”. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που αναφέρεται σε τρόπους και μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου το σχολείο να είναι ελκυστικότερο στα παιδιά αλλά και ένας χώρος δημιουργίας, καινοτομίας και αυτενέργειας.